Anna Kristenson

Jag är:
förtroendegivande
lösningsorienterad
noggrann

Kompetensområden
Bolagsrätt
Företagsbeskattning
Företagsöverlåtelser
Avtalsrätt

Axplock av erfarenheter
Bolagsjurist, Insatt AB, 2019
Senior Associate/Jurist, PwC Sverige, 2016-2019