Träffa oss på Socialchefsdagarna 3-5 oktober!

Socialchefsdagarna, är ett av årets största socialpolitiska event för socialchefer och andra beslutsfattare inom det sociala området. Vi på Insatt kommer att finnas på plats på mässan för att träffa dig och för att prata mer om hur vi kan skapa mervärde för din organisation.

Insatt erbjuder juridiska tjänster mot kommunal sektor, tanken är att kunna fungera som en outsourcad kommunjurist som arbetar tillsammans med verksamheten då behovet uppstår. Med närvaro och engagemang blir vi en del av er verksamhet. Vi vill skapa mervärde för kommunen genom en ökad rättssäkerhet och effektivitet som hela organisationen kan dra nytta av.

Barnkonventionen blir svensk lag
Ett av våra fokusområden framöver är kommunens implementering av barnkonventionen i beslutsprocessen utifrån att denna blir svensk lag 2020. Nästa alla Sveriges kommuner arbetar redan idag utifrån barnkonventionen, och barnperspektivet finns alltid med i beslutsprocessen.

Trots detta finns det en hel del saker som behöver komma på plats inför 2020. Styrdokument behöver ses över och beslutsprocessen säkras. Medarbetare behöver utbildas och hitta arbetssätt som säkrar att den nya lagstiftningen upprätthålls m.m.

Socialchefsdagarna är ett event som vill uppmuntra till möten. Kom gärna förbi vår monter och ställ dina frågor till oss. Passa på att sitt ner med oss en stund så tar vi en kopp kaffe och pratar vidare om vilka behov du ser i er organisation.

Du hittar oss i monter C9!
socialchefsdagarna.se