Hur rustar ni era semestervikarier?

Insatt erbjuder webbutbildning inom offentlighet och sekretess

Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad offentlighetsprincipen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet.

Med vår webbutbildning kan du enkelt logga in i vår plattform och i lugn och ro genomföra utbildningen via din dator när det passar dig.

I denna utbildning lär du dig grunderna i vad som utgör en allmän handling och vad du som anställd behöver tänka på när det kommer till utlämnande av allmän handling.
Utbildningen består av tre delar med efterföljande frågequiz.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Julia!