Insatts julkalender – Lucka 7

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Kan jag som hyresvärd säga upp en lokalhyresgäst om vi har avtalat om uppsägningstiden?

Nej, inte utan att riskera att bli skadeståndsskyldig. Det räcker som regel inte att uppsägningstiden har skrivits in i avtalet.

En bedömning måste göras utifrån flera aspekter; bland annat utifrån avtalstidens längd och besittnings-skyddet för hyresgästen. Om uppsägningen är i strid med jordabalken kommer det med stor risk medföra ett skadeståndsansvar gentemot hyresgästen.

 

Vill du bli insatt i fastighetsrätt?

Kontakta Daniel!