Insatts julkalender – Lucka 5

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Vad kan en Whistleblowerfunktion motverka, upptäcka eller förhindra?

Whistleblowing, eller visselblåsning, innebär att en anställd eller utomstående informerar ledningen om ohederligt förfarande inom företaget.

Det kan handla om;
– Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
– Allvarliga säkerhetsbrister
– Miljöbrott
– Läckande av känslig information
– Allvarliga tjänstefel
– Etc.

En formell whistleblowingfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga dessa risker och kan ofta ha en avskräckande effekt och det kan vara en intern eller en extern funktion.

Fördelen med att anlita en extern mottagare av whistleblowing-ärenden är att det skapar ett förtroende för tjänsten, en garanti för anonymitet hos uppgiftslämnaren samt en kvalitetssäkrad hantering av processen.

 

Behöver ni hjälp med befintlig funktion eller vill ni upprätta en ny extern funktion?

Kontakta Linda!