Insatts julkalender – Lucka 4

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Är det skillnad på hur man ska marknadsföra en produkt för konsumenter jämfört med andra näringsidkare?

I Sverige gäller samma regler oavsett om marknadsföringen riktar sig till en konsument eller en annan näringsidkare.

Med marknadsföring menas inte enbart själva annonsen eller reklamfilmen, utan även hur säljaren agerar efter att en kund köpt varan. All marknadsföring ska vara förenlig med god marknadsföringssed och marknadsföringen får inte vara vilseledande eller aggressiv och i märkbar mån påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den så kallade svarta listan innehåller 31 marknadsföringsåtgärder som alltid anses vara otillbörliga. Vad som marknadsförs samt hur och vart man som säljare vill synas varierar mycket och därför går det inte att ge någon generell vägledning. En bedömning av marknadsföringen måste göras i varje enskilt fall.

 

Vill du bli insatt i Marknadsföringslagen?

Kontakta Anna!