Insatts julkalender – Lucka 3

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Styrelsen för en stiftelse vill ändra på de föråldrade stadgarna, är det bara att ändra på det sätt stadgarna föreskriver?

Stadgarna innehåller ofta en paragraf om hur stadgarna får ändras. Det är dock inte helt ovanligt att dessa bestämmelser är gamla och strider mot den nya stiftelselagen som reglerar att länsstyrelsen respektive Kammarkollegiet måste godkänna dessa ändringar samt vad en sådan ansökan ska innehålla.

När en ändring ska göras ska skälen för ändringen anges i ansökan, det är dock generellt väldigt begränsat vad som kan ändras i stadgarna. Att språket är ålderdomligt är exempelvis ett skäl som normalt inte godtas.

Vi kan hjälpa er att se över stadgarna och bedöma vilka ändringar som kan vara möjliga samt hantera den praktiska processen kring ansökan om ändring (permutation).

 

Vill du bli insatt i stiftelsefrågor?

Kontakta Michaela!