Insatts julkalender – Lucka 23

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Vår leverantör tillverkar sina egna verktyg.

Är det något speciellt vi behöver tänka på då?

 

Om leverantören tillverkar verktyg som används för er produktion och ni betalar för verktygen är verktygen er egendom.

Eftersom verktygen finns hos leverantören kan det bli problem om leverantören går i konkurs. Strikt juridiskt måste ni först ta verktygen i er besittning, dvs verktygen måste först levereras till er för att sedan fraktas tillbaka till leverantören. Detta är nästintill praktiskt ogenomförbart.

Vi föreslår därför att ni märker upp verktygen så att det tydligt framgår att de är er egendom och att ni för ett register över samtliga verktyg som finns hos leverantörer. Annars riskerar ni att inte få ut era verktyg om leverantören går i konkurs.

 

Vill du få hjälp med inköpsavtal?

Kontakta Anna-Lena!