Insatts julkalender – Lucka 22

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Vår nya maskinpark har klappat ihop och produktionen står still. Hur kunde vi förebyggt detta?

Många negativa händelser som påverkar din verksamhet hade kunnat undvikas eller fått en mindre påverkan genom systematisk riskhantering.

– Lista risker med angivande av sannolikhet och påverkan

– Bestäm vilka risker som ska hanteras

– Hantering kan ske genom åtgärder som reducerar, eliminerar, accepterar eller undviker risken

– Gör en plan och följ upp

Insatt hjälper er på ett handfast sätt att få en effektiv riskhantering på plats.

Kontakta Emelie!