Insatts julkalender – Lucka 2

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Kan du hävda ångerrätt för en julklapp som du egentligen inte ville ha?

Det beror på. Den lagstadgade ångerrätten förutsätter för det första att julklappen tillhandahållits utanför överlåtarens fasta eller rörliga affärslokal.

Du kan därmed med största sannolikhet inte hävda ångerrätt direkt mot julklappsgivaren. Istället får du be denne vända sig till den ursprunglige försäljaren. Dock ska förutsättningarna ovan likväl vara uppfyllda om inte säljaren ändå valt att erbjuda öppet köp.

Observera att släktdiplomatin noggrant bör övervägas innan några åtgärder vidtas. 😉

 

Vill du bli insatt i hur du hanterar affärsrelationerna på bästa sätt?

Kontakta Daniel!