Insatts julkalender – Lucka 18

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

När blir en visstidsanställd ”inlasad” enligt Lagen om anställningsskydd?

 

Som arbetsgivare bör du vara uppmärksam på om en visstidsanställning eller ett vikariat pågått i mer än två år under en femårsperiod.

Då ska vikariatet övergå i en tillsvidareanställning. Detta gäller generellt för alla olika sorters visstidsanställningar.

 

Vill du bli insatt i arbetsrätt?

Kontakta Linda!