Insatts julkalender – Lucka 16

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Vad ska du tänka på när du jämför din produkt med konkurrenters i din marknadsföring

Är det så att man vill göra en jämförandereklam är det fullt möjligt men det finns i så fall några hållpunkter du behöver tänka på, bland annat att;

– Jämförelsen får inte tala illa om konkurrenten, men inte heller dra fördel av dennes anseende eller varumärke.

– De varor eller tjänster som jämförs måste vara avsedda för samma ändamål och behov.

– Jämförelsen måste vara objektiv i fråga om varornas väsentliga, mätbara och relevanta egenskaper.

– Marknadsföringen får inte vara vilseledande.

 

Varje jämförelse ser olika ut, så tänk på att en ny bedömning behöver göras från fall till fall.

 

Vill du bli insatt i Marknadsföringslagen?

Kontakta Anna!