Insatts julkalender – Lucka 14

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Vad bör jag tänka på om vi använder standardavtal?

Standardavtal är framtagna av och för din bransch men detta innebär inte att de alltid är balanserade. Vissa är mer köparvänliga andra mer säljarvänliga.

Standardavtal fokuserar på ”typ-situationer” och inte är anpassade för just dig och din kommande affär.

Om något inträffar som inte regleras i standardavtalet fyller man ut luckorna med hjälp av lag, oavsett om det förskjuter avtalsbalansen mellan parterna.

Det är möjligt att göra justeringar i standardvillkoren, förutsatt att de godkänns av motparten.

 

Vill du bli mer insatt i  vad som gäller vid användandet av standardavtal?

Kontakta Emelie!