Insatts julkalender – Lucka 11

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

Min sambo har köpt en lägenhet som vi nu har flyttat in i tillsammans, behöver vi skriva ett samboavtal?

 

Om en bostad är köpt med syftet att den ska nyttjas gemensamt så spelar det ingen roll vem av parterna som har betalat för den.

Om ena parten exempelvis sedan tidigare har sparat kapital som sedan investeras i den gemensamma bostaden när ni ska flytta ihop, så spelar det ingen roll vid en eventuell framtida bodelning. Om inget samboavtal finns som säger något annat, anses en bostad som är införskaffad för gemensamt bruk alltid vara samboegendom.

Det innebär att vid en bodelning delar båda parterna på värdet av bostaden (som beräknas på ett visst sätt), oavsett vem som faktiskt har betalat för den. Om man vill säkerställa att den som faktiskt betalar för en bostad är den som får värdet av den vid en bodelning måste man skriva ett samboavtal.

Notera dock att det kan finnas undantag från huvudregeln ovan, om det investerade kapitalet exempelvis är ett arv som lämnats med vissa i ett testamente angivna villkor. Ta därför gärna hjälp av en jurist för att reda ut vad ni kan göra i er situation

 

Vill du bli insatt i Sambolagen?

Kontakta Michaela!