Insatts julkalender – Lucka 1

Under december månad fram till julafton kommer vi varje dag att publicera en ny lucka i vår adventskalender. Håll dig  uppdaterad! 

1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige.

Vad innebär det?

Det innebär att barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar och att konventionens rättigheter kommer att kunna åberopas i svenska domstolar till skillnad från tidigare. 

För  myndigheter och andra beslutsfattare kommer det läggas ett större ansvar att tillämpa rättigheterna i konventionen vid bedömningar, beslut och åtgärder som rör barn.

Det ska bli än mer tydligt att barn är egna individer med egna rättigheter!

 

Vill du bli insatt i Barnkonventionen?

Kontakta Julia!