Ulrika Valassi Insatt

”Agera vinner alltid” – Ulrika Valassi är en del av Insatt advisory board

Som ett led i att ta nästa steg i vår tillväxtresa, med etablering på fler orter och lansering av ytterligare moduler i vår molntjänst Qnister, ville vi också ta nästa steg i vår styrning – med ett advisory board. 

Vi har satt ihop ett team av personer med olika erfarenheter; från juristbranschen, av digitaliseringsresor, finans- och bolagsstyrning liksom kompetens inom sälj- och marknad.

Förra gången presenterade vi Hans-Göran Frick.

 

Ulrika Valassi är en del av Insatt advisory board

Med sin långa och mångåriga erfarenhet från bank och finans – ett synnerligen viktigt område för att skapa rätt förutsättningar för ett företagande på tillväxt och framgång – är Ulrika Valassi en del av vårt advisory board.

Hon beskriver en tillväxtresa som att ”Ibland blir det fel, då gör man om – prövar något nytt, och ibland blir det helt rätt – då firar man.”, och vi kunde inte sagt det bättre själva.

 

Vad fick dig att ta dig an uppdraget?

”Att få vara en liten eller större del av den resa som ett växande företag gör, den lyxen ville jag inte missa för allt i världen. Våra svenska SME-bolag är de riktiga samhällshjältarna och förtjänar allt gott – klart jag ville bidra till Insatts välgång!”

 

Vad är Insatts framgångsfaktorer?

”Den största framgångsfaktorn är den unika kombinationen av personerna inom bolaget. Synnerligen kompetenta inom sina juridiska områden i kombination med goda erfarenheter och stabila referensramar för det affärsmässiga, kryddat med det som behövs i hållbart företagande; uthållighet, nyfikenhet, vilja att gå det lilla extra – och framför allt humor!”

 

Vad är ditt bästa tips för ett företag som vill skala upp sin verksamhet?

”Våga! MOD att våga, alla dagar i veckan. Att starta ett företag är en sak, att skala upp samma företag är något helt annat. Entreprenörskapet när man vill satsa på tillväxt för med sig en mängd behov. Dessa behov, som kan vara allt från ökad personalstyrka, till finansiering eller justerad affärsmodell, de för med sig ett antal risker – risker man måste ha modet att hantera. Ibland blir det fel, då gör man om – prövar något nytt, och ibland blir det helt rätt – då firar man. Agera vinner alltid!”

 

Ulrika Valassi insatt advisory board

Ulrika Valassi på LinkedIn


Läs även:

”Det finns en genuin förankring i de verksamheterna som Insatt riktar sig mot” – Annika Cederfeldt är en del av Insatt advisory board