”Insatt är ett spännande gäng som vågar ta nya grepp” – Hans-Göran Frick är en del av Insatt advisory board

Vi har under året startat upp ett arbete tillsammans med ett advisory board – ett gäng fyllt med klokskap och förmåga att utmana som är en fantastisk tillgång på vår tillväxtresa. 

Som ett led i att ta nästa steg i vår tillväxtresa, med etablering på fler orter och lansering av ytterligare moduler i vår molntjänst Qnister, ville vi också ta nästa steg i vår styrning.

Vi har satt ihop ett team av personer med olika erfarenheter; från juristbranschen, av digitaliseringsresor, finans- och bolagsstyrning liksom kompetens inom sälj- och marknad.

Förra gången presenterade vi Annika Cederfeldt. Näst på tur är en person med lång erfarenhet från juristbranschen.

 

Hans-Göran Frick är en del av Insatt advisory board

Hans-Göran Frick är en del av vårt advisory board och bidrar där inte minst mer gedigen erfarenhet av vår bransch; med 30 år som advokat och affärsjurist, och delägare på en traditionell advokatbyrå.

Att få vara med och utveckla en bransch han känner väl fick honom att anta uppdraget i vårt advisory board.

 

Vad är Insatts framgångsfaktorer?

”Insatt är ett spännande gäng som vågar ta nya grepp på en lite ”gammal och cementerad” bransch.”

 

Vilka erfarenheter bidrar du med till A B:t?

”Bortsett från mina dryga 30 år som advokat tror jag att jag kan bidra med affärsmannaskap och affärsutveckling men också med erfarenheter från affärslivet och styrelserummet i allmänhet.”

 

Vad är ditt bästa tips för ett företag som vill skala upp sin verksamhet?

”Hitta och omge dig med rätt människor. Människorna är avgörande för en framgångsresa.”

 

Hans Göran Frick

Hans-Göran Frick på LinkedIn


Läs även:

”Det finns en genuin förankring i de verksamheterna som Insatt riktar sig mot” – Annika Cederfeldt är en del av Insatt advisory board