En bolagsjurist

Med Insatt får du en egen bolagsjurist som med örat mot rälsen lär känna din verksamhet och som du kan bolla alla juridiska frågor med. Din bolagsjurist är med på resan redan från början, förstår affären och vet vad det är du vill uppnå.

En bolagsjurist från Insatt sätter en ära i att vara verksamhetsnära och bygga långsiktiga relationer. Vi hjälper dig att prioritera riskerna och finns på plats i din verksamhet, med tydliga svar på frågor utan att krångla till det.

Insatt jobbar proaktivt med att sätta strukturer för att förhindra problem redan innan de uppstår och du får handfasta verktyg för att förbättra processen.

Bakom din bolagsjurist står ett Insatt team med samma stabila grund men med olika specialistkompetenser. När det krävs kunskap om lagstiftning i andra länder eller expertkunskaper inom ett specifikt område har vi upparbetade samarbeten. Du kan därför alltid lita på att vi hittar rätt bolagsjurist för just din verksamhet.

 

En insatt bolagsjurist

En insatt bolagsjurist

Med örat mot rälsen lär vi känna din verksamhet, förstår affären och vet vad du vill uppnå. Vi kan din juridik och vi behöver inte krångla till det.

 

Hjärtligt driv

Hjärtligt driv

Med huvudet på skaft och näsa för din affär bygger Insatt en företagskultur med inspiration, glädje och driv och som låter våra gemensamma värderingar genomsyra allt vi gör.

Skarp kunskap

Skarp kunskap

Vi är skickliga jurister med skarpa hjärnor och med rätt kunskap om att få avtal och strukturer på plats. Vi erbjuder handfasta råd baserade på praktiska erfarenheter.

 

Detta jobbar vi med!

Många verksamheter saknar de fördelar det innebär att ha en intern juridikavdelning på plats i organisationen.

Vi erbjuder bolagsjurister till företag och entreprenörer där det kanske inte finns utrymme att anställa en egen bolagsjurist på heltid men där behovet av riktigt bra verksamhetsnära juridik är detsamma.

Hitta din bolagsjurist

Vilken bolagsjurist söker du? Alla verksamheter är olika och behovet av juridisk rådgivning skiljer sig naturligtvis beroende på typ av verksamhet. På insatt är vi alla bolagsjurister med bred kompetens men med olika bakgrund och specialistområden. Vi kommer från såväl stora koncernbolag som statliga verk och snabbspringande scale-ups.

Kontakta oss så hittar vi rätt bolagsjurist för just din verksamhet!

Hitta din bolagsjurist

Vilken bolagsjurist söker du? Alla verksamheter är olika och behovet av juridisk rådgivning skiljer sig naturligtvis beroende på typ av verksamhet. På insatt är vi alla bolagsjurister med bred kompetens men med olika bakgrund och specialistområden. Vi kommer från såväl stora koncernbolag som statliga verk och snabbspringande scale-ups.

Kontakta oss så hittar vi rätt bolagsjurist för just din verksamhet!

Jag är Insatt! En personlig bolagsjurist.