Vad säger våra kunder om Insatt?

Vi har ställt frågan till Göran Arnkil, Senior Director/Partner på Nordic Water Products.

Varför väljer ni att anlita Insatt?
Insatt är lätta att jobba med. Vi säger bara vad vi vill uppnå, så hjälper de oss att formulera det på ett korrekt sätt. Vi kan vår verksamhet, men Insatt har det juridiska språk som krävs för att skapa riktigt bra överenskommelser.

Vad kännetecknar Insatt?
En mindre byrå där man har nära kontakt med de man jobbar med. Det är värdefullt med en långsiktig relation som gör att de snabbt vet vilka resultat vi strävar efter. De har en gedigen bakgrund, med erfarenhet från samma typ av verksamhet som vår, så de har en förståelse för vad vi gör och våra behov.

På vilket sätt har Insatt varit till nytta i er verksamhet?
Vi har med Insatts hjälp kunnat slutförhandla kontrakt på ett betydligt effektivare och smidigare sätt, där det annars hade kunnat skära sig med en motpart. Vi har också haft nytta av att Insatt håller koll på lagstiftningen åt oss. De hjälper oss att vara uppdaterade så att vi kan ligga steget före och göra affärer på rätt sätt.

 


Vill du också ha hjälp med t.ex. avtalsfrågor?

Välkommen att höra av dig!

www.insatt.com