Ta nästa steg i ert antikorruptionsarbete – Näringslivskoden uppdaterad

Den 14 augusti 2020 lanserades Institutet Mot Mutors uppdaterade självreglering Näringslivskoden. Koden ska ses som ett komplement till gällande mutbrottslagstiftning och Insatt har koll på de viktiga (och välkomna) uppdateringarna som hjälper företag att aktivt arbeta mot korruption i sina verksamheter.

 

Förebyggande åtgärder

Det har efterfrågats mer ledning gällande förebyggande åtgärder, vilket har lett till att det avsnittet har utvidgats i den nya koden. De förebyggande åtgärderna som beskrivs syftar till att skapa en kultur mot korruption och vara till för att upptäcka korrupta beteenden. Det är dock viktigt att tänka på att de också ska vara anpassade till företagets storlek och ägarförhållanden, den verksamhet som bedrivs och de korruptionsrisker som företaget faktiskt möter.

Några av de åtgärder som koden beskriver att det förebyggande arbetet bör innehålla, oavsett företagets storlek, är:

  • Ställningstaganden från ledningen
  • Kommunikation och utbildning
  • Rapporteringssystem (visselblåsning)

Den viktiga frågan för utformningen av företagets åtgärder är vilka risker man står inför. De åtgärder som vidtas ska alltså vara i förhållande till identifierade riskerna.

 

Kontroll av mellanhänder

Även gällande kontroll av mellanhänder har det efterfrågats mer vägledning i koden, eftersom om de inte väljs noggrant eller agerar otillåtet, kan medföra stora skador för företaget.

Koden anger att företag ska ha system för att bedöma mellanhänder. Precis som de förebyggande åtgärderna, ska även system för utvärdering av mellanhänder vara anpassat efter det specifika företaget. Systemet ska säkerställa att företaget:

  • Riskbedömer
  • Kontrollerar, och
  • Utvärderar mellanhänder

Det är alltså viktigt att företaget skaffar sig en god kännedom om alla personer och organisationer som företaget ska samarbeta med.

 

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av er till oss på Insatt om ni har funderingar kring hur ert företag kan ta ett större grepp om det viktiga arbetet med att förebygga korruption. Vi är bolagsjurister med lång erfarenhet av arbete med organisationer där arbete med antikorruption är en central del i verksamheten, och diskuterar gärna hur vi kan hjälpa er att bli ännu bättre i de delarna.

 


Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson, Jurist på Insatt
anna-lena.isaksson@insatt.com