Nya standardavtalsklausuler för personuppgifter från EU-kommissionen

EU-kommissionen har publicerat nya standardavtalsklausuler som kan användas när personuppgifter ska överföras från EU/EES till tredjeland.

De nya standardavtalsklausulerna ska enligt kommissionen själva vara anpassade efter de tekniska framsteg som skett sedan de gamla standardavtalsklausulerna togs fram och där flödet av data över landsgränser idag är nödvändigt för den internationella handeln.

Tidigare användes olika standardavtalsklausuler beroende på om mottagaren i tredje land var personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde. De nya standardavtalsklausulerna kommer kunna användas oavsett om personuppgifter överförs till en personuppgiftsansvarig eller till ett personuppgiftsbiträde i tredje land.

Läs mer om Insatts dataskyddserbjudanden.

 

Uppdatera med nya klausulerna

De gamla standardavtalsklausulerna kommer fortfarande kunna användas i tre månader till vid ingående av nya avtal, sedan upphävs de gamla standardavtalsklausulerna. Inom ett och ett halvt år måste alla avtal som använder sig av de gamla standardavtalsklausulerna uppdateras med de nya standardavtalsklausulerna för personuppgifter från EU-kommissionen.

 


Samla dataskyddsarbetet – Qnister GDPR

Qnister är ditt molnbaserade stöd i regelefterlevnaden. Vi har paketerat juridisk kunskap i digitala lösningar för att du ska kunna arbeta med lagar och regler.

Qnister GDPR är molntjänsten som guidar dig genom dataskyddsförordningen och samtidigt ser till att samla all relaterad information på ett ställe. Ett strukturerat sätt arbeta med rutiner, dokumentation och uppföljning av ert dataskydd.

Lätt att göra rätt! Du behöver inte vara jurist för att förstå hur du ska göra; det du behöver ha koll på är din egen verksamhet.

Läs mer om Qnister GDPR på www.qnister.com.