INSATT ÄGARE QNISTER

Insatt Group blir återigen enda ägare till Qnister

Insatt Group har förvärvat VD Camilla Danielssons aktier i Qnister och är då enda ägare till Qnister. Som en följd av det kommer Camilla att lämna över positionen som VD på Qnister. Ny VD blir Anna-Lena Isaksson.

Anna-Lena Isaksson och Emelie Terlinder, grundare av Insatt AB samt Qnister AB, kontaktade Camilla Danielsson hösten 2017 med en förfrågan om att hjälpa dem att lansera Qnister som ett nationellt varumärke, få igång försäljning, rekrytera ett team och sätta basstrukturen i bolaget. Hon fick då också, tillsammans med positionen som VD, möjligheten att bli delägare på 25%.

Qnister har på två år gått från 0 till 300 kunder och har dessutom en hög licensförnyelsegrad, tagit emot utmärkelsen årets inkubatorsföretag och fått molntjänsten Qnister GDPR nominerad till årets innovation.

 

Anna-Lena Isaksson blir ny VD

Nu ska Qnister ta nästa steg. Ny VD blir Anna-Lena Isaksson, som tillsammans med Emelie Terlinder grundat Qnister AB samt Insatt AB. Anna-Lena kommenterar:

”Nu är grunden lagd för bolaget. Genom att Insatt Group äger båda bolagen kan synergieffekter hittas på fler sätt. Fokus för Qnister framåt kommer vara fortsatt utveckling av GDPR-verktyget samtidigt som nya molntjänster finns i planerna, varav ett kommer släppas redan under 2020.”

Emelie Terlinder och Anna-Lena Isaksson passar på att tacka Camilla för hennes insatser för Qnister.

”Camilla har varit en nyckelperson i att bygga företaget och har satt Qnister på den nationella kartan över GDPR-verktyg. Qnister hade inte kommit så långt om det inte vore för Camillas insatser”, kommenterar Emelie Terlinder.

Camilla gjorde sin sista dag tisdag 4 februari 2020.

 

Frågor hänvisas till 
Anna-Lena Isaksson; anna-lena.isaksson@qnister.com – +46736-20 01 20


Qnister AB
Qnister AB grundades 2017 av juristerna Emelie Terlinder och Anna-Lena Isaksson; även grundare av Insatt AB. Qnisters vision är att förenkla regelefterlevnaden och digitalisera den konservativa juridiken. Som första steg i visionen utvecklades molntjänsten Qnister GDPR. I dag erbjuder Qnister även dataskyddsombud som tjänst, nulägesanalyser av dataskydd samt e-learning och utbildningsinsatser.