Har ni fått fel jämförelsemånad för stöd vid korttidsarbete?

Den som ansökt om stöd vid korttidsarbete är troligtvis bekant med begreppet ”jämförelsemånad”. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas – och tolkningen är inte densamma som Tillväxtverkets.

Högsta förvaltningsdomstolen klargör att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader innan Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd.

Tillväxtverket öppnar därför upp möjligheten att begära ändring eller omprövning av beslut för företag som, på grund av felaktig jämförelsemånad, fått avslag på hela eller delar av sin ansökan om stöd för år 2020.

En ändring av jämförelsemånaden kan i många fall gynna företaget, till exempel om företaget fått avslag för en anställd som företaget med rätt jämförelsemånad skulle haft rätt till stöd för. I vissa fall kan ett ändrat beslut dock missgynna företaget. Se därför till att noga kontrollera ert företags specifika omständigheter innan ni begär ändring eller omprövning av ert beslut.

En begäran om ändring eller omprövning av beslut görs hos Tillväxtverket.

 

Ida Mattsson, Jurist på Insatt

Ida Mattsson 

Jurist

+46 (0) 732 50 49 52
ida.mattsson@insatt.com

 


Läs också: Beslutat om förstärkt stöd för korttidsarbete under 2021