Hur påverkas svenska bolag av en hård Brexit?

Att Storbritannien är på väg att lämna EU, det så kallade Brexit, har nog inte gått någon förbi. Men på vilket sätt detta kommer påverka förutsättningarna för svenska bolag som gör affärer, direkt eller indirekt, med Storbritannien är inte lika självklart.

Julia Sander på Insatt reder ut hur ditt företag kan påverkas och vad du bör ha i åtanke när du gör affärer med Storbritannien i framtiden.

Vad innebär en ”hård” Brexit?

En så kallad hård Brexit innebär att Storbritannien träder ur EU utan något utträdesavtal, dvs. de gör inte upp med medlemsländerna om särskilda villkor i samband med att de lämnar EU. Några av de omedelbara utmaningarna kommer att handla om den fria rörligheten av varor, närmare bestämt import, export och tull.

Vid ett avtalslöst EU-utträde kommer Storbritannien att betraktas som ett tredje land, och varor som rör sig mellan Storbritannien och Sverige ska därmed tullklareras.

Hur kan vi förbereda oss?

Företag som träffas av export och importreglerna i och med Brexit kan förbereda sig redan nu genom att bland annat ansöka om ett Eori-nummer, som är ett registreringsnummer som används vid all tullhantering, och se till att ni har tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Det är också hög tid att som företagare se över sina avtalsmallar och villkoren för leverans, betalning och uppsägning i synnerhet. Överväg även att ta in nya klausuler som tar höjd för tänkbara konsekvenser av Brexit.

 


Välkommen på frukostseminarium om Brexit!

Det finns många sätt att förbereda sig för handel med Storbritannien i framtiden, i syfte att minska onödiga risker och stora kostnader. Därför bjuder vi in till ett frukostseminarium där du kan ställa alla dina frågor och få svar av våra jurister.

Välkommen den 16 oktober, läs mer här!