Beslutat om förstärkt stöd för korttidsarbete under 2021

Riksdagen har beslutat om förstärkt stöd för korttidsarbete och det är nu möjligt att ansöka om stöd för korttidsarbete med upp till 80 procents arbetstidsminskning under hela perioden januari – juni.

Enligt vår tidigare nyhet om korttidsarbete var det möjligt att tillämpa nivån om 80 procents arbetstidsminskning för perioden januari – mars. Beslut huruvida det förstärkta stödet skulle gälla även under april inväntades då fortfarande.

Nu har riksdagen beslutat om att förstärka stödet ytterligare och det är möjligt att ansöka om stöd för korttidsarbete med upp till 80 procents arbetstidsminskning under hela perioden januari – juni. Staten kommer att stå för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden.

Förlängningen av stödet började gälla den 29 mars 2021. Notera att ansökan om preliminärt stöd ska ha inkommit till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Vill ni till exempel ansöka om stöd för december ska det göras senast nu i april.

Ansökan hos Tillväxtverket är öppen. På tillväxtverket.se hittar ni bra tips på vad ni ska tänka på inför er ansökan.

29 april håller Ida Mattsson, jurist på Insatt, ett webinar om ansökningar, avstämningar och återkrav kring kortttidsarbete. Läs mer om detta här.